Tachograph print out

Какво представляват интелигентите тахографи и как ще се отразят на транспортната индустрия?

Тахографите са преминали през дълъг процес на еволюция от традиционните аналогови хартиени дискове, покрити с восък. Сегашните дигитални тахографи се състоят от електронно устройство за съхранение и дигитална карта на водача, която съхранява съответната скорост, разстояние и активност на водача. Следващата версия на тахографа, известна като "интелигентен" тахограф, ще добави допълнителни функции за подобряване на данните за активността на водача.

Наскоро писахме колко е важно модерните дигитални тахографи да се настройват правилно на фериботите, но новите интелигентни тахографи ще използват спътниково позициониране на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС), телекомуникационни технологии за къси разстояния и телематични системи за по-добро налагане на пътищата, интелигентно паркиране и възможност операторите да осъществяват отдалечен достъп до съответните данни.

Сегашните дигинални тахографи записват ръчно въведен код на държавата. Тахографите от следващото поколение обаче автоматично ще записват точното местоположение в три точки (начално местоположение, на всеки три часа и крайно местоположение), което позволява на правоприлагащите органи лесно да определят дали данните от тахографа са точни, без да спират преминаващото превозно средство.

Тахографите от четвърто поколение ще могат да обменят данни с други телематични системи на борда, така че цялата информация да бъде достъпна от едно място в реално време.

Съгласно Приложение 1C от европейското законодателството, ще се изисква всички нови камиони от юни 2019 г. да имат интелигентни тахографи като стандарт. Очаква се обаче съществуващите превозни средства да разполагат с такъв до 2024 г., за да гарантират, че те разполагат с модернизирано интелигентно устройство.

Съществуват и някои предположения, че може да се наложи търговските ванове също да следват правилата за тахографските и шофьорски часове в не толкова далечно бъдеще. Шофьорите на ванове ще трябва да имат и

допълнителен лиценз. Вероятно от това ново решение ще бъдат освободени търговските ванове под 2,4 тона, които работят на вътрешния пазар, а то ще се прилага само за наети превозни средства над 2,4 тона.

Какво мислите за интелигентните тахографи? Ще помогнат ли те или по-скоро ще възпрепятстват превоза на товари? Като шофьор на търговски ван, дали новите тахографски правила за часовете на шофьорите са добра новина за Вашата компания?

23 Октомври 2018

Потърсете и резервирайте

Пет., 22 Септ. 2023
Съб., 23 Септ. 2023
Нужда от помощ?