Fire Symbols

10 Правила за безопасност на фериботите на Eurotunnel

Вашата безопасност е основен приоритет при пътуване с фериботите на Eurotunnel. Ето защо е много важно да се спазват следните правила за безопасност през цялото време, когато преминавате през терминалите и се качвате на борда на товарните фериботи. За да сте сигурни, че сте взели всички необходими предпазни мерки по време на пътуване, съставихме кратък списък, за да проверите дали го спазвате.

Всички пътници трябва да се декларират

Важно е операторът да има точни данни за хората на борда в случай на извънредна ситуация. Често за допълнителни пътници няма такси, но обикновено ако не декларирате всички пътници, нарушавате условията и пътуването може да ви бъде отказано.

Пушенето забранено

Всички оператори имат строга политика срещу пушенето, за да гарантират здравето на другите пътници и за предотвратяване на пожари на борда. Използвайте само определените зони за пушене.

Ограничения в скоростта

Всички фериботи имат ограничение на скоростта на борда, вариращо от 6 до 10mph. Важно е това да се спазва за избягване на случайни щети на кораба, други превозни средства и за предотвратяване на наранявания на другите пътници и пристанищните хамали.

Винаги дръжте завесите на кабината отворени

От съображения за сигурност персоналът на оператора трябва да може да вижда вътре в кабината ви, за да гарантира, че правилата се спазват, например че електрическите уреди са изключени и че в кабината няма оставени животни без надзор.

Брезентът винаги трябва да бъде правилно прикрепен към ремаркето и да е в добро състояние

За да избегнете загуба или повреда на товара, трябва да се уверите, че брезентът и закрепването са поставени правилно

Изключете цялото електрическо оборудване в кабината си след качването на борда

Повредата в електрическото оборудване се явява основна причина за възникването на пожар на ферибота. Неправилното окабеляване може да предизвика искра, която може да възпламени кабината ви, затова е важно всички нагреватели, хладилници и друго електрическо оборудване да се изключат и щепселът им да се извади, когато напускате превозното си средство след качването на борда.

Не оставайте в превозното си средство

Не е безопасно да оставате на мястото, където превозните средства се съхраняват по време на пътуването с ферибота (или совалката на Евротунел). В разрез с правилата е да бъдете на място, различно от определените за пътници зони.

Уверете се, че капачката на горивото е поставена

Избегнете изтичане на гориво от вашето превозно средство. Това може да причини пожар на борда, повреда и нараняване

Не оставяйте домашните си любимци без надзор

Ако се допускат на борда (правилата на операторите се различават при товарните шофьори), домашните любимци трябва да бъдат обезопасени (за предпочитане на повод) през цялото време на пътуването. Не е разрешено да бъдат оставяни сами в кабината или да бъдат вързани извън превозното средство, тъй като това крие риск за безопасността на животното, както и за останалите пътници.

Свалете всички антени преди качване

Фериботите могат да са с тавани, по-ниски от очакваните, така че всички антени или други приспособления на вашия товарен автомобил трябва да се спуснат или отстранят, за да избегнете изстъргването им и причиняването на щети по превозното средство и кораба.

За повече информация относно правилата и условията за безопасност на фериботите на Eurotunnel, вижте уебсайта на операторите и условията на нашия оператор на страницата за превоз.

26 Март 2019

Потърсете и резервирайте

Пет., 24 Юни 2022
Съб., 25 Юни 2022
Нужда от помощ?