Подсигуряване на товарните Ви автомобили

ВАЖНИ АКТУАЛИЗАЦИИ ЗА ПЪТУВАНЕТО

  • ЗА АКТУАЛНИ СЪВЕТИ ЗА КОВИД 19 ЗА ПЪТУВАЩИТЕ В ЧУЖБИНА, МОЛЯ, ПОСЕТЕТЕ САЙТА GOV.UK И ИЗБЕРЕТЕ ВАШАТА ДЕСТИНАЦИЯ

safety of loads on vehiclesКакто е описано в Департамента за транспорта "Безопасност на товарите в превозните средства" Кодекс на практическото трето издание

"Когато превозното средство се превозва на борда на кораб, както при ролкови операции с ферибот, превозното средство и неговият товар ще бъдат подложени на сили, дължащи се на движението на плавателния съд и на наклона на плавателния съд. Възможно е системите за обезопасяване на пътя да не са адекватни за пътуване по вода."

Предлагаме на водачите на превозни средства да гарантират, че системите им за обезопасяване на товарните средства са в състояние да издържат на допълнителните сили, които могат да въздействат на ферибота докато е в морето.

Упътвания могат да бъдат намерени в документа Код на практиката за превозните средства.

За пълни упътвания за безопасността на товарите на превозни средства, включително:

  • общи методи за ограничаване
  • мерки за натоварване
  • оборудване за подсигуряване на товара
  • примери за различни мерки при натоварване на превозните средства

За повече съвети относно осигуряването на товара на вашето превозно средство, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти.