Не Се Паникьосвайте За Brexit! Това Е Бизнес, Както Обикновено

Don't Panic About Brexit

Докато Обединеното кралство и ЕС договарят новите условия за сключване на сделки, няма да има никакви промени за резервациите на фериботи и тунели. Понастоящем няма промени, свързани с Brexit, в изискванията за транспорт, пътуване и митници, няма да има никакви промени за резервациите на фериботи и тунели. Понастоящем няма промени, свързани с Brexit, в изискванията за транспорт, пътуване и митници.

  • НЕ се изискват свързани с Brexit визи

  • НЕ променени лицензи за превозни средства, свързани с Brexit

  • БЕЗ допълнителна UK <> митническа документация за внос / износ на ЕС

  • БЕЗ промени, свързани с Brexit във вашите фериботни и тунелни прелези

*Промените могат да се прилагат от 31 декември 2020 г.

"Обединеното кралство и ЕС постигнаха споразумение за напускане. И Великобритания, и ЕС трябва да ратифицират споразумението за оттегляне до 31 януари 2020 г. След това ще има период на изпълнение до 31 декември 2020 г., докато ЕС и Великобритания договарят нови условия."

GOV.UK/BREXIT