Digital Tachograph

Новите закони за тахографите влизат в сила от юни 2019 – готови ли сте?

Всички нови тежкотоварни превозни средства, закупени в Обединеното Кралство трябва да бъдат оборудвани с цифрови тахографи от 25 юни 2019 г. Много водачи и транспортни компании не са осведомени за тази важна промяна в законодателството, въпреки че този регламент е бил обявен от Европейския Съюз през 2014.

Технологията на тези нови дигитални тахографи позволява на правоприлагащите органи да получават информация от разстояние, което означава, че няма нужда от спиране на тежкотоварното средство и забавяне на превозите за рутинно отчитане на данните от тахографа. Водачът не губи време и не прекъсва пътя си. По този начин, правоприлагащите организации като британската Агенция за стандартизиране на превозните средства и водачите (DVSA) не губят ценно време, правейки проверки само на случаен принцип и потенциално пропускайки гражданите, които всъщност нарушават правилата.

Четци за комуникация и своевременно откриване от дистанция

Използвайки тези четци за комуникация и своевременно откриване от дистанция (REDCR), британската Агенция за стандартизиране на превозните средства и водачите (DVSA) ще може да извлича например следната информация

  • нарушаване на сигурността
  • отсъствието на валидна карта
  • запис в тахографа на скоростта на тежкотоварното превозно средство по време на движение
  • данни за откриване и автоматична настройка на времето
  • най-скорошната дата на калибровка

и множество други данни. Цифровият тахограф е в състояние да покаже дали поставената от шофьора карта, е най-последната и актуална издадена за този водач.

Може да се предположи, че това няма да бъде проблем в Обединеното Кралство с идващият Брекзит , но този закон е приет през 2014 и влезе в сила през 2016 година, той е част от съществуващите британски правни норми и ще се приложи на практика въпреки крайния срок след Брекзит.

Проследяване на местоположението

Широко разпространена заблуда по отношение на тези нови тахографи е, че те ще проследяват непрекъснато вашето местоположение. За щастие това не е вярно. Те ще отчетат вашето местоположение само при тръгване, при спиране и след 3 часа сумарно време за управление на превозното средство (източник FTA Logistics).

Какво ще се случи с по-старите тахографи?

Съществуващите превозни средства, използващи по-стари тахографи все още могат да бъдат обект на крайпътни проверки, така че правилната употреба на всички тахографи все още ще бъде от изключително значение.

Бъдещи ползи

С течение на времето ще има значителни бъдещи ползи за индустрията като цяло. Употребата на тахографите ще стане по-широко разпространена, те ще се използват по-последователно, по-съвместимо и по-правилно, като неизползването им ще бъде по-лесно разкривано и принудителната им употреба по-лесно прилагана. Всяко изкушение да се заобиколят правилата в крайна сметка ще изчезне. В резултат на всичко това нормите на безопасност и нивата на спазване на правилата ще се повишат, както ще се повиши и професионализмът и репутацията на индустрията.

24 Май 2019

Потърсете и резервирайте

Пет., 2 Дек. 2022
Съб., 3 Дек. 2022
Нужда от помощ?