Ferry funnel

Сяра 2020 : Нов регламент за емисиите на фериботите в Ирландско море

От Януари, нов регламент ще влезе в сила, ограничавайки съдържанието на сяра в горивото до 0.5%. Този регламент е създаден за да намали значително серният оксид, емитиран от корабите и следователно да донесе полза на природата и на планетата, както и на популациите, които живеят в близост до пристанища и брегове. Серният оксид е признат за причиняването на дихателни затруднения, киселинен дъжд и увреждане на растенията.

Ограничаване на сярата

Основният тип "бункерно" гориво за корабите е тежкото гориво, което се извлича от дестилиране на сурово гориво. Сярата може да бъде открита в суровият нефт и когато се изгаря се изхвърля чрез отделените от кораба емисии. Международната Конвенция за Предотвратяване на замърсяванията от кораби се използва за намаляване на емисиите на серен оксид от корабите от 2005 г.
До 31-ви Декември 2019 г., лимита за съдържание на сяра в горивото за кораби остава 3.5% за фериботи, опериращи извън зоните за контрол над емисиите. Ирландско море в момента е извън зоните за контрол над емисиите, но от 1-ви януари 2020 операторите ще бъдат принудени от закона да спазват новият по-нисък лимит. Алтернативно, те могат да сменят горивото, което използват или начина, по който се редуцират емисиите.

Алтернативни горива

Налични са нови видове горива с ниско съдържание на сяра, като втечнен природен газ (LNG) и биогорива, но те струват повече от сегашното гориво. Горивото заема голяма част от общите разходи на оператора на ферибота и няма как да бъде избегнато, така че допълнителният разход ще бъде пренасочен към клиентите под формата на допълнителен разход за ниско съдържание на сяра. Това най-вероятно ще мине като увеличение на ставките на BAF/MARPOL, въпреки, че някои оператори заявиха, че ще заместят текущата си такса за BAF с нова такса за горивата. Новият допълнителен разход най-вероятно ще влезе в сила през декември за да е сигурно, че когато настъпи 1-ви януари ние ще сме в съответствие с новите правила. Прехода може да е сложен процес и горивата, които не отговарят на условията ще трябва напълно да се премахнат от съдовете.

Каза Фил Симпсън, Директор във Freightlink;

Тъй като изключението на Ирландско море от директивата на ЕС за сярата идва към своя край, през януари 2020 ние ще видим фериботите намиращи се в него да се съобразяват със същите правила, както в другите зони на плаване. Докато повишаването на разходите никога не се приветства като добро, тази дата е позната от години и някои европейски превозвачи са плащали този допълнителен разход за различни линии на плаване от години.

Като алтернативна, но скъпа опция, фериботите могат да продължат да купуват гориво, но трябва да инсталират 'скрубери' за да редуцират съдържанието на сяра в изходящите газове. Това решение е спорно. Много пристанища, включително и това в Дъблин, използват отворен скрубер. Операторите в Ирландско море Seatruck и P&O Ferries вече анонсираха, че ще използват новото гориво 0.5%, а не скрубери.

Струва си да се напомни, че поради количеството карго и превозваните пасажери, ферибота си остава един от най-енергийно ефективните начини на транспорт. Чрез изследването на технологиите за енергийна ефективност, плавателните средства могат да горят по-малко гориво и да изхвърлят по-малко емисии.

28 Август 2019

Потърсете и резервирайте

Нед., 10 Дек. 2023
Пон., 11 Дек. 2023
Нужда от помощ?