Вашите цени променят ли се през годината?

Не. Цените на билетите обикновено са фиксирани за една календарна година. Няма сезонни колебания или по време на пиковите часове. Поради това можете да сте сигурни, че цените ви ще останат стабилни през цялата година.

Ако се начисляват допълнителни такси за гориво, същите могат да се променят ежемесечно. Допълнителните такси за гориво са включени за всички цени, показани на адрес freightlink.co.uk. Таксите за гориво обикновено варират с около £ 1 - £ 2 нагоре или надолу всеки месец. За актуалния списък с допълнителните такси за гориво, моля, вижте тази страница.

Потърсете и резервирайте

Съб., 24 Февр. 2024
Нед., 25 Февр. 2024
Нужда от помощ?