Какво мога да направя, за да се противопоставя на заплахата от нелегални имигранти?

Винаги трябва да бъдете бдителни за заплахата, която представляват мигрантите и незаконните имигранти, когато пътувате на ферибот.

Има обаче няколко полезни съвета, които трябва да сте наясно. Длъжностните лица на границата контролират влизането през границата и в техните отговорности се включват проверка на имиграцията и сигурността и предотвратяване на трафика на хора. Граничните сили и Бюрото за граничен контрол на Обединеното кралство са изготвили списък за проверка, която трябва да бъде извършвана след зареждане, след всяко спиране и като последна проверка. Трябва да се извърши допълнителна проверка, ако времето между проверката от трета страна и качването е повече от 15 минути. Списъкът с нещата, които трябва да се проверят, са:

 • Проверка от трета страна (например с въглероден диоксид или други видове оборудване)
 • Превозно средство/ремарке отвътре
 • Гюруци и покрив – проверка за повреди
 • Външни отделения
 • Под превозното средство
 • TIR кабелът е здрав, на мястото си и проверен (включително физически за доказателства за намеса, по-специално, че е бил срязан и свързан отново)
 • Ключалки и уплътнения. Те трябва да бъдат проверени физически, за да се гарантира, че не са били срязани или счупени и ремонтирани.
 • Шофьорската кабина

Ако пътувате през Кале, Кокелс или Дюнкерк, окончателната проверка трябва да се извърши, преди да влезете в контролната зона на Обединеното кралство. Ако използвате друго пристанище, окончателната проверка трябва да се извърши непосредствено преди качването на ферибота.

Водачите винаги са насърчавани да се възползват от всякакви налични проверки преди качването и да получат писмено потвърждение за това. Основните интереси на служителите в местните властни е да потвърждават, че компаниите оперират със собствена система за сигурност, основана на Кодекса на добрите практики. Документите, поддържащи такива системи, трябва да включват контролен списък, който да бъде попълнен и подписан от водача и те трябва да бъдат проверени и съхранявани по същия начин, както тахографските графики или документите за техническо обслужване.

Penalties for being caught with clandestines on board are variable with a maximum level of £2000 per stowaway. The actual amount imposed should reflect the respective degree of negligence by driver, operator and/or hirer.

There is no liability if it can be shown that a driver

 • Did not know and had no reasonable grounds for suspecting that a clandestine entrant was, or might be, concealed on board his vehicle
 • Operated an effective system in relation to the vehicle to prevent the carriage of clandestine entrants
 • On the occasion concerned the person or persons responsible for operating that system did so properly

Санкциите ако ви хванат в нелегална дейност на борда варират, максималната глоба е £ 2000 на пътник пътуващ тайно без билет. Наложената действителна сума следва да отразява съответната степен на небрежност от страна на водача, оператора и/или наемателя.

Няма отговорност, ако може да се докаже, че водачът

 • Не знае и няма основателни причини да подозира, че нелегален участник е бил или би могъл да бъде скрит на борда на превозното средство
 • Работил е ефективно по системата за предотвратяване превоза на нелегални пътници
 • Ако лицето или лицата, отговорни за функционирането на тази система, са го направили правилно

Потърсете и резервирайте

Пет., 2 Дек. 2022
Съб., 3 Дек. 2022
Нужда от помощ?