Как да резервирам превоз на опасен товар?

За всички фериботни резервации на стоки, класифицирани като "Опасни" (дори описаните като "Ограничено количество"), трябва да бъдем уведомени предварително, съгласно кодекса IMDG (Международен кодекс за морски превоз на опасни товари).

Всички опасни товари ще изискват Справка/Бележка за опасните стоки, в която подробно се посочват UN номер, Класът на опасност и Опаковъчната група на продукта.

Справка за опасните товари – Бланка( DGN) за превоз на опасни товари

Какво представляват опасните или рискови стоки?

"Опасни или рискови стоки са твърди вещества, течности или газове, които могат да причинят вреда на хора, други живи организми, собственост или околната среда".

Опасните стоки са разделени на девет класа с допълнителни подразделения, където е необходимо.

dangerous goods labels

Всички опасни стоки се идентифицират по ООН номер и Точното име на пратката (PSN).

Клиенти

Кодексът IMDG изисква всички цистерни да бъдат правилно маркирани. Това включва тежкотоварни превозни средства и дълги цистерни, маркирането включва:

  1. или
  2. Точното име за доставка на стоките трябва да е изписано с букви с височина не по-малка от 65 мм. Текстът също трябва да е с цвят контрастиращ на фона.
  3. Трябва да се използват точни табели (както е показано по-горе).

Проверките на място се извършват във всички пристанища, за да се идентифицират недекларирани опасни/рискови стоки.

Резервации

Резервации за превозни средства, превозващи опасни товари, могат да се правят онлайн. Просто изберете „Да“ на страницата с подробности за резервацията и попълнете Бележка за опасни стоки (DGN). След това трябва да бъде изпратено до нашия екип за обслужване на клиенти за одобрение.

ТРЯБВА да бъдем уведомени за стоки от клас 1 и клас 7 72 часа преди пристигането на пристанището. За определени класификации на опасни стоки може да се прилагат допълнителни такси.

hazardous goods yes

Моля, обърнете внимание - не можем да завършим DGN вместо вас. Трябва обаче да можете да получите правилната информация от доставчика на вашите стоки.

Eurotunnel Freight и Опасни стоки

Някои от правилата по отношение на превоза на опасни товари с вагони на Eurotunnel Freight са различни. Разгледайте нашето ръководство за допустими и забранени опасни товари с Eurotunnel Freight и най-новото ръководство за опасни товари LeShuttle Freight.

Поради допълнителните процедури за безопасност, Eurotunnel Freight може да приема само редовни резервации по договор, превозващи радиоактивни материали. Те също подлежат на строги критерии за предварително разрешение от Eurotunnel. Еднократни резервации, превозващи радиоактивни материали, не могат да бъдат направени в Евротунел и трябва да бъдат направени от фериботен оператор, след одобрение.

За пресичания на Eurotunnel , моля, имайте предвид, че разпоредбите за превоз на опасни товари може да се различават от тези по пътя. Всички опасни товари трябва да бъдат предварително декларирани в Eurotunnel от Freightlink и също така декларирани от шофьора при регистрацията, освен ако не се транспортират в ограничени количества. Превозни средства, които се появяват с недекларирани опасни стоки, може да се сблъскат с ненужни закъснения или да им бъде отказано пътуване.

Регулации

При превоз на опасни товари, моля, имайте предвид, че правилата за превоз на опасни товари по море се различават от тези по шосе. Това се отнася и за стоки описани като "Ограничени количества". Всички опасни товари трябва да бъдат предварително декларирани на Freightlink и на фериботния превозвач и още веднъж декларирани при чекирането. Превозните средства, които се появяват с недекларирани опасни товари, могат да се сблъскат с големи закъснения или да получат отказ за превоз.

Всички превозни средства, които превозват опасни материали, трябва да са с точните предупредителни лепенки за опасност. В някои случаи Freightlink е в състояние да осигури доставката на такива лепенки на достъпни цени (не са включени в цените, показани онлайн).

Потвърждение на резервация за опасни товари

Моля, предоставете Справката за опасните стоки най-малко 24 часа преди пътуването. Резервациите не се потвърждават, докато превоза на опасните стоки не бъде одобрен от превозвача. Непредставянето на валидна Справка (DGN) може да доведе до отказ за превоза на превозното средство.

Водачите ТРЯБВА да имат физическо копие на DGN (Бележка за опасни товари) със себе си по всяко време.

Hazardous goods - what you should know

Потърсете и резервирайте

Пет., 12 Апр. 2024
Съб., 13 Апр. 2024
Нужда от помощ?